GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP


  • Hệ thống quản lý bán hàng và kinh doanh dịch vụ (MBS.NET © 2016) dùng cho Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà phân phối chuyên nghiệp, các Đại lý ký gửi, tiệm cầm đồ, cửa hàng bách hóa vv...
  • Phần mềm quản lý Nhà nghỉ, Khách sạn, Resort, nhà hàng, Cafebar, Alacarte (HR2.NET) Áp dụng cho mọi loại hình kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực du lịch.
  • Phần mềm QUẢN LÝ NHÂN SỰ áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp vàdoanh nghiệp quản lý nhân lực theo tiêu chuẩn ISO và KPI.
  • Phần mềm QUẢN LÝ ĐA KHO TRỰC TUYẾN (eSTOCK.Net) áp dụng cho mô hình quản trị nhiều kho hàng theo tiêu chuẩn GPS